Arbetsmaskiner

Fordon

Till OS Kaivin Oy Ab:s fordonspark hör grävmaskiner, hjullastare, traktorer med släpvagn samt lastbilar. Till utrustningen hör också arbetsmaskiner. Arbetsmaskinerna och fordonen har valts ut med omsorg och lämpar sig perfekt för vår verksamhet. I mån om möjlighet försöker vi använda nya miljövänligare maskiner.
Begär mer information!

Grävmaskiner (2 – 20 tn)

Med våra grävmaskiner gräver vi och flyttar jordmassor samt utför olika typer av markarbeten. Med vår minsta grävmaskin kan vi röra oss på mycket trånga platser och inom gårdar utan att skada omgivningen.

Hjullastare

Hjullastare är mångsidiga maskiner. Med dem lastar och flyttar vi jordmassor och andra material. Under snöiga vintrar används hjullastarna i snöröjningen.

Traktorer med släp

Traktor med släp behövs hela tiden. Med denna kombination flyttar vi jordmassor, utrustning och såklart också snö.

Lastbil

Med hjälp av vår lastbil flyttar vi utrustningen och vid behov också byggmaterial och stenmaterial.

Övrig utrustning

En vält är en mångsidig arbetsmaskin som är oumbärlig i bygg- och markprojekt. Välten används för att jämna marken, särskilt på väg- och byggarbetsplatser.
Vi har också en sopuppsamlingsmaskin i vår användning. Den här arbetsmaskinen används för att vårstäda gator från gatudamm och för att hålla stadsmiljön ren och snygg. Vi betjänar till exempel Borgå stads gatu- och parkavdelning med underhållsarbeten.